Vi tror på alla människors lika värde och har en positiv människosyn

Modern Swedens värderingar

  • Vi tror på alla människors lika värde
  • Vi har en positiv människosyn
  • Vi ser på varje människas potential som en dyrbar resurs

Vi jobbar med att utveckla våra idéer enligt våra grundvärderingar.

Vi ser till att våra politiska budskap är tydliga och lättlästa. Vi kommer att uppdatera denna sida hela tiden.

Vi är öppna för alla idéer som stämmer överens med våra grundvärderingar.

Du kan bidra med dina tankar genom att skicka dina förslag till oss.