Vart är Sverige på väg?

14.05.2018

Vill du lyfta blicken från dagens bekymmer och reflektera över vår samtid? Vart är Världen på väg?

De nya teknikerna skapar nya möjligheter för de mänskliga möten.

Svenskarna blir nyfikna på andra länder och kulturer och vi reser som aldrig för. Vi upptäcker Världen, men också blir upptäckta.

Människor världen över möts för att samarbeta, lära av varandra, hjälpa varandra. Det är en tydlig trend som kommer att breda ut sig. 

Människor från jordens alla horn kommer till Sverige för att leva och arbeta här. De bidrar till landets tillväxt och berikar Sverige med sina erfarenheter.

Men hur bra är vi på att bemöta de som kommer hit? Hur bra är vårt land på att ta tillvara sina invånares drivkrafter, kunskaper och erfarenheter? Hur lätt är det för var och en att uppnå sin fulla potential i Sverige?

Sverige är inte ett monokulturellt land. Här bor många etniska och kulturella folkgrupper. Människorna som tillhör dessa grupper arbetar, driver företag och bidrar till välfärden.

Tyvärr har de utrikesfödda svenskar inte samma möjligheter som alla andra i dagens Sverige. Så ska det inte vara. Därför behövs det förändringar i den svenska lagstiftningen och i politiken.

Nu är det dags att uppdatera den gamla samhällsmodellen. Vi vill leva i Sverige som behandlar alla människor lika, samt skapar plattform för en interkulturell medborgardialog. Sverige som är fördomsfritt och öppet mot hela Världen.

Sverige som inte bara deklarerar, men också varje dag förverkligar idén om alla människors lika värde.