Välkommen till Modern Sweden

Vi är ett politiskt parti som vill göra Sverige bäst i Världen på att inkludera människorVi tror på den mänskliga potentialen

"Hur kommer det sig att drömmarna krossas? 

När tappar vi hoppet om att vi är värda att lyckas?"

Modern Sweden bjuder inte på färdiga svar och enkla lösningar. Vårt party pekar inte ut några syndabockar heller. 

Men vi har en idé om vilka som löser alla problem. Det är alla vi tillsammans

Sverige är ett demokratiskt land. Demokrati innebär att alla är med och påverkar landets politik.

Alla människors lika värde är grunden till demokrati. 


Vi vaknar på morgonen och går till jobbet. Tar hand om familjen, träffar vänner. Vi alla är så lika, men ändå väldigt olika. Några lyckas bättre än de andra. Vad beror det på? 

Kanske beror det på att vårt samhälle är byggt på ett sätt som passar en del människor bättre än de andra?

Modern Sweden ser på varje människas potential som en resurs. När den inte tas tillvara sker det slöseri med en dyrbar resurs.

Det är en känd fakta att utrikesfödda i Sverige halkar efter, när det gäller inkomst och status. Men allra sorgligast är att det finns människor som tycker att detta är invandrarnas egna fel. Att de är mindre begåvade, lata, nonchalanta. Så är det inte fallet.

Modern Sweden är ett politiskt parti som har startats av invandrare. Vi vet att varje människosjäl som kommer till Sverige är full av drömmar om ett bättre liv.

Hur kommer det sig att drömmarna krossas? När tappar vi hoppet om att vi är värda att lyckas?

De frågorna kommer vi att besvara för oss själva och för alla andra!Vill du lyfta blicken från dagens bekymmer och reflektera över vår samtid? Vart är Världen på väg?

birds fly cause they think they can...