Välkommen till Modern Sweden

Vi är ett politiskt parti som vill göra Sverige bäst i Världen på att inkludera människor

Min hjärtefråga som politiker är

att hjälpa alla invandrare, att uppfylla sina drömmar, om ett bättre liv i Sverige 

Hej,

Elena Aydogdyeva heter jag och kom till Sverige 2002. 
Samma år började jag jobba som städerska, vilket var mitt första jobb här.
Några år senare utbildade jag mig till redovisningsekonom.
Efter det startade jag ett företag som idag omsätter 11mkr/år och har 19 anställda.

Sedan 4 år tillbaka är jag politiker.

Jag vill göra Botkyrka kommun rikare. Detta uppnås genom

• att arbetslösa kommer snabbare i arbete

• att de som jobbar, tjänar mer

• att fler utbildar sig till kvalificerade specialister.

Som kommunpolitiker ska jag använda mig av de kunskaper och den erfarenhet som jag har skaffat mig under min tid i Sverige.

Din röst på Modern Sweden är röst på mig!


Vi tror på den mänskliga potentialen

Hur kommer det sig att drömmarna krossas? 

När tappar vi hoppet om att vi är värda att lyckas?

Modern Sweden bjuder inte på färdiga svar och enkla lösningar. Vårt party pekar inte ut några syndabockar heller. 

Men vi har en idé om vilka som löser alla problem. Det är alla vi tillsammans

Sverige är ett demokratiskt land. Demokrati innebär att alla är med och påverkar landets politik.

Alla människors lika värde är grunden för demokrati. 


Vi vaknar på morgonen och går till jobbet. Tar hand om familjen, träffar vänner. Vi alla är så lika, men ändå väldigt olika. Några lyckas bättre än de andra. Vad beror det på? 

Det är en känd fakta att utrikesfödda i Sverige halkar efter, när det gäller inkomst och status. Men allra sorgligaste är att det finns människor som tycker att detta är invandrarnas egna fel. Inte sällan sägs det att invandrarna "inte vill" integreras i det svenska samhället.

Modern Sweden är ett politiskt parti som har startats av invandrare. Vi vet att varje människosjäl som kommer till Sverige är full av drömmar om ett bättre liv. Och att man är beredd att jobba hårt för det.

Hur kommer det sig att drömmarna krossas? När tappar vi hoppet om att vi är värda att lyckas?

Här är några av orsakerna till varför så många misslyckas:

1. För långa språkstudier utan tydliga mål 

När man kommer till Sverige som vuxen blir Komvux (Kommunal Vuxenutbildning) till en ingång i det svenska samhället. Man börjar lära sig svenska men det tar alldeles för lång tid. Dessutom, pluggar man utan att ha något tydligt mål framför sig. De svenska studierna leder knappast till något jobb. Och det är inte bra, eftersom man förlorar motivation och energi.

Komvux (Kommunal Vuxenutbildning) måste reformeras. Där ska det finnas många olika yrkesutbildningar som leder till jobb och på alla nivåer. Till exempel: butiksbiträde, buss- lastbilförare, lagerarbetare, ekonomiassistent osv. Dessa yrkesutbildningarna kan man börja läsa på engelska eller på annat språk som man redan behärskar. Samtidigt ska man läsa svenska som en del av utbildningen. På det sättet behåller man glöden och satsar hårdare på studierna.

De kommunala yrkesutbildningarna ska varvas med praktik så att man vistas i den svensktalande miljön samt erhåller de praktiska kunskaperna av det yrke man pluggar till.

2. Ingen hänsyn till livserfarenheter och utbildningar från hemland

Vuxna människor som kommer till Sverige oftast har yrkeserfarenheter, kunskaper och utbildningar i bagaget. Men det tas sällan till vara av vårt samhälle. Och det är synd.

Vi tycker att Komvux borde bli mer flexibel. Det ska finnas utbildningar i olika takt. 

Till exempel, ska det finnas korta och intensiva ekonomiutbildningar för utländska ekonomer. 

Det ska finnas intensiva yrkesförare kurser för de som har flerårig körvana. 

Det ska finnas intensiva förberedande utbildningar för de invandrare som planerar att läsa vidare på högskola.  

3. Dålig samhällsorientering och brist på information

Sverige har allt för att man skulle lyckas även som vuxen. Det finns många olika kostnadsfria utbildningar på olika nivåer och det finns ekonomistöd för de studerande.

Men varför är det så få invandrare som  tar chansen?

Folk vet inte vad de har rätt till. Det är en djungel av regler och ett hav av information. Inte ens svenskar som är födda här vet vad som gäller och vad som finns. 

Som nyinflyttad måste man vara otroligt duktig på att söka information. Dessutom, på ett språk som man  har precis börjat lära sig.

Detta ställer alldeles för höga krav på invandrare som i de flesta fall är vanliga, normalbegåvade människor.

Här måste Komvux ta en ledande roll och se till att studerande får en ordentligt utbildning i hur det svenska samhället fungerar. Denna utbildning bör ges på modersmål.

Komvux borde ta hand om sina elever och bli deras yrkesvägledare. För den skull måste Komvux bilda ett brett nätverk med  andra utbildningsanordnare så som högskolor, yrkeshögskolor och Arbetsförmedlingen.

Det ska finnas mål i form av yrke och en klar väg till det för varje elev på Komvux.

4. Många människor är osynliga för systemet trots att de är långt ifrån framgångsrika 

Många invandrare i Sverige har ett jobb som ger försörjning. Men många är fattiga för att de jobbar deltid eller har lågavlönade jobb.

Dessa människor är osynliga för systemet. De räknas som integrerade och ingen bryr sig om dem.

Så ska det inte vara. Det ligger i kommunens intresse att hjälpa sina invånare som har låga inkomster att bli rikare. Med detta menas att det ska finnas kommunala program riktade mot låginkomsttagare i syfte att hjälpa människorna att ta sig ur fattigdomen.

Dessa insatser behöver inte kosta mycket, men de ska finnas. Varje kommuninvånare som med samhällets hjälp lyckas att höja sin inkomst blir till en extra inkomstkälla för kommunen.

Varför ingen bryr sig om att hjälpa de fattiga bli rikare?

Modern Sweden bryr sig! Det är grunden för vår politik.
Vill du lyfta blicken från dagens bekymmer och reflektera över vår samtid? Vart är Världen på väg?

birds fly cause they believe they can...