Välkommen till Modern Sweden

Vi är ett politiskt parti som vill göra Sverige bäst i Världen på att inkludera människor


Framtiden är mångkulturell, bara man lyfter blicken

Vill du lyfta blicken från dagens bekymmer och reflektera över vår samtid? Vart är Världen på väg? 

De nya teknikerna skapar nya möjligheter för de mänskliga möten. 

Svenskarna blir nyfikna på andra länder och kulturer och vi reser som aldrig för. Vi upptäcker Världen, men också blir upptäckta. 

Människor världen över möts för att samarbeta, lära av varandra, hjälpa varandra. Det är en tydlig trend som kommer att breda ut sig. 

Människor från alla jordens horn kommer till Sverige för att leva och arbeta här. De bidrar till landets tillväxt och berikar Sverige med sina erfarenheter.

Men hur bra är vi på att bemöta dessa människor? Hur bra är vårt land på att ta tillvara alla sina invånares drivkrafter, kunskaper och erfarenheter? Hur lätt är det för var och en att uppnå sin fulla potential i Sverige?

Sverige är inte längre ett monokulturellt land. Här bor  många etniska och kulturella folkgrupper. Människorna som tillhör dessa grupper arbetar, driver företag och bidrar till välfärden.

Det faktum att Sverige är ett mångkulturellt land måste beaktas i lagstiftningen och i den svenska politiken

Nu är det dags att uppdatera det gamla samhällsmodellen. Vi vill leva i Sverige som behandlar alla människor lika, samt skapar plattform för en medborgardialog. Sverige som är fördomsfritt och öppet mot hela Världen. 

Sverige som inte bara deklarerar, men också varje dag förverkligar idén om alla människors lika värde.

Håll ögonen öppna för miljöproblem

Sluta blunda för miljöproblem och inse att vi faktiskt
har råd med en grön omställning!

Var inte rädd att sätta press på Sveriges makthavare och kräva generösare satsningar på en grön omställning på alla nivån - kommunalt, regionalt och riks.

Tro inte att miljösatsningar kan dämpa tillväxten. Tvärtom! Smarta miljölösningar kommer att boosta landets ekonomi! 

Idag är det en stor efterfråga och ganska litet utbud på miljö-produkter och -lösningar i Sverige.

Det som bromsar den gröna växlingen  - ett föråldrat syn på miljösatsningar som en extra kostnad. 

Miljöfrågor tar ganska stor plats i dagens politiska agenda. Dock när det är dags för handling, blir dem lågprioriterade. 

Den ekonomiska tillväxten, välfärden, landets säkerhet går alltid före miljön. 

Detta beror på ångest inför förändringarna och politikens närsynthet. Man fokuserar på dagens problem och blundar för framtiden.

Modern Sweden säger - sluta blunda för miljöproblem!

I slutända löner det sig för samhället att satsa på miljö. Renare miljö betyder friskare befolkning som i sin tur ger besparingar i välfärden.

Vinsterna av miljösatsningar är många. Det är dags att inse detta och satsa mer.

Nu är det dags att bygga upp ett nytt Sverige - Sverige där miljöaspekt är pläderat i varje politisk fråga. Sverige som högprioriterar miljö och ser en stor ekonomisk nytta i den  gröna omställningen. 


The world is wonderful...


We believe in human potential 

Modern Sweden bjuder inte på färdiga svar och enkla lösningar. För vi har inga.

Men vi har en idé om vilka som löser alla problem. Det är vi alla tillsammans.

Vi tror på att varje människa har en stor potential som bör tas tillvara av samhället.

Vi vaknar på morgonen och går till jobbet. Tar hand om familjen, träffar vänner.

Vi alla är så lika, men ändå väldigt olika. Några lyckas bättre än de andra. Vad beror det på? 

Kanske beror det på att vårt samhälle är byggt på ett sätt som passar en del människor bättre än de andra?

Modern Sweden ser på varje människas potential som en resurs. När den inte tas tillvara sker det slöseri med en dyrbar resurs.


birds fly cause they think they can...